MAMY ZASZCZYT PRZEDSTAWIĆ PAŃSTWU NASZĄ OFERTĘ NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW WAŻENIA I PAKOWANIA

FINANSOWANIE

 

 

Skorzystaj  z  propozycji  finansowania  zakupu  przez  leasing !

 

Dzięki współpracy z firmą „AB GaMa – Andrzej Bernat” oferujemy Państwu możliwość uzyskania  optymalnej  oferty  leasingowej.

 


Leasing  w  Naszej  Firmie :

Oferujemy Państwu możliwość finansowania zakupu urządzeń Naszej Firmy  poprzez  leasing

Pomagamy  i ułatwiamy  dopełnienie  wszystkich   formalności , kontaktujemy za  Naszym Doradcą

 


Podstawowe  korzyści  płynące  z  leasingu:

- podatkowe -  rata  leasingowa ( która może obejmować amortyzację oraz odsetki – leasing operacyjny , proponujemy też leasing finansowy ) stanowi koszt uzyskania przychodu

 

- leasingobiorca staje się właścicielem środka trwałego po cenie zakupu, ustalonej przy zawieraniu umowy leasingu i obowiązującej na koniec okresu leasingu,

 

- źródło finansowania średnio- i  długoterminowych inwestycji;

 

- finansowanie do  100% wartości transakcji / zależy od grupy  i „PL” ( Przedmiotu Leasingu )

 

- poprawa płynności finansowej,

 

- raty leasingowe dopasowane do wymagań budżetowych Klienta ( możliwość sezonowych rat leasingowych )

 

Dzięki współpracy z firmą „AB GaMa – Andrzej Bernat” oferujemy Państwu możliwość uzyskania  optymalnej  oferty  leasingowej


Warunki  umowy  leasingu  :

- finansowanie do  100% wartości transakcji / zależy od grupy  i „PL” ( Przedmiotu Leasingu )
- decyzja w sprawie przyznania leasingu podejmowana  do 48 godzin - po złożeniu wszystkich koniecznych dokumentów,
- leasing operacyjny i  finansowy,
- okres umowy – do 60 miesięcy  / możliwe są  okresy leasingu nawet do 10 lat
- waluta – PLN, (EUR, CHF)*, USD ,  JPY
- raty leasingu – zmienne oparte na rynkowych stopach procentowych  (WIBOR, EURIBOR, LIBOR),
- ubezpieczenie – korzystne stawki z pełną ochroną przedmiotu.
- minimalna wartość przedmiotu leasingu: standardowa wartość netto to 25 tys. PLN

 Istnieje możliwość odstępstwa dla Firm z grupy / kategorii co najmniej MŚP - Małe Średnie Przedsiębiorstwa ,

 - możliwość ustalenia sezonowości rat leasingowych

 

 * - w  przypadku  udokumentowanych, stałych dochodów w danej  walucie

 


Wymagane  dokumenty  ( standard ) :

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /KRS / NIP, REGON,

2. PIT 36 za poprzedni rok/Rachunek Zysków i Strat  + Bilans za poprzedni rok.

3. Oświadczenie o przychodach za aktualny rok.

4. Wypełniony wniosek leasingowy (wygenerowanego leasingu) oraz formularz osobisty lub załącznik do wniosku w przypadku spółek prawa handlowego.

 

 

 

ZAINTERESOWANYCH   PODJĘCIEM  WSPÓŁPRACY  W  TYM  ZAKRESIE  PROSZĘ  O  KONTAKT CELEM  USTALENIA  DALSZYCH  ZASAD  I  PROCEDUR

 


"AB GaMa"   Andrzej Bernat     + 48  604 48 31 13 ( T - Mobile) /  + 48  531 48 31 13 ( PLAY )

e-mail : a.bernat@abgama.pl    lub    info@abgama.pl 

OFERTA  = >>   www.abgama.pl 

 

Firma "AB GaMa" Andrzej Bernat  jest  BROKEREM  LEASINGOWYM.
Firma zajmuje się doradztwem dotyczącym zakupu i sposobu finansowania środków trwałych poprzez leasing lub kredyt.

===========================================================